História predpisu 272/1948 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.31.08.1948 - 30.09.1950