História predpisu 269/1948 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.17.12.1948 - 05.11.1958