História predpisu 266/1948 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.17.12.1948 - 01.06.1954