História predpisu 26/1948 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.04.04.1948 - 24.07.1949