História predpisu 259/1948 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.04.12.1948 - 08.07.1966