História predpisu 250/1948 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.19.11.1948 - 30.06.1950