História predpisu 25/1948 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.20.03.1948 - 31.12.1948