História predpisu 247/1948 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.17.11.1948 - 31.07.1950