História predpisu 246/1948 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.09.06.1948 - 30.11.1954