História predpisu 245/1948 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.17.11.1948 - 30.09.1949