História predpisu 243/1948 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.12.11.1948 - 30.06.1953