História predpisu 242/1948 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.05.1948 - 31.12.1956