História predpisu 241/1948 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.02.11.1948 - 05.11.1958