História predpisu 234/1948 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.22.10.1948 - 24.07.1950