História predpisu 230/1948 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.14.10.1948 - 09.12.1971