História predpisu 23/1948 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.13.03.1948 - 31.07.1950