História predpisu 229/1948 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.14.10.1948 - 10.06.1951