História predpisu 227/1948 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.09.10.1948 - 19.12.1968