História predpisu 223/1948 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.10.1948 - 31.12.1989