História predpisu 221/1948 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.28.09.1948 - 09.10.1949