História predpisu 217/1948 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.31.08.1948 - 27.09.1948