História predpisu 215/1948 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.08.1948 - 31.05.1950