História predpisu 21/1948 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.19.02.1948 - 31.07.1950