História predpisu 209/1948 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.07.08.1948 - 31.12.1949