História predpisu 203/1948 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.06.08.1948 - 19.06.1966