História predpisu 202/1948 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.05.08.1948 - 26.12.1951