História predpisu 200/1948 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.07.09.1947 - 31.08.1949