História predpisu 194/1948 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.04.1948 - 30.01.1953