História predpisu 193/1948 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.08.1948 - 15.11.1957