História predpisu 192/1948 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.16.08.1948 - 15.11.1957