História predpisu 190/1948 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.04.08.1948 - 02.06.1950