História predpisu 188/1948 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.03.08.1948 - 20.07.1959