História predpisu 184/1948 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.03.08.1948 - 31.12.1953