História predpisu 179/1948 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.02.08.1948 - 31.03.1950