História predpisu 178/1948 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.02.08.1948 - 11.02.1955