História predpisu 177/1948 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.02.08.1948 - 31.12.1950