História predpisu 173/1948 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.04.08.1948 - 30.06.1955