História predpisu 170/1948 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.31.07.1948 - 22.08.1996