História predpisu 17/1948 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.21.02.1948 - 31.12.1953