História predpisu 169/1948 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.16.07.1948 - 26.01.1951