História predpisu 167/1948 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.13.07.1948 - 31.07.1954