166/1948 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 15.07.1948

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

166
Vládní nařízení
ze dne 7. července 1948,
kterým se zrušuje použivatelnost předpisů o úpravě prodeje tabákových výrobků.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 2, odst. 2 zákona ze dne 2. října 1946, č. 195 Sb., o použivatelnosti předpisů z doby nesvobody:
§ 1.
Použivatelnost vládního nařízení ze dne 21. září 1941, č. 342 Sb., o úpravě prodeje tabákových výrobků, se zrušuje.
§ 2
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. července 1948; provede je ministr financí.
Zápotocký v. r.

Dr. Dolanský v. r.