História predpisu 165/1948 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.13.07.1948 - 31.12.1950