História predpisu 163/1948 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.06.1948 - 15.11.1963