História predpisu 162/1948 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.23.06.1948 - 08.06.1950