História predpisu 161/1948 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.1948 - 30.06.1980