História predpisu 160/1948 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.16.06.1948 - 27.08.1954