16/1948 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 17.02.1948

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

16
Vyhláška ministra vnitra
ze dne 5. února 1948
o opravě tiskové chyby ve vládním nařízení ze dne 7. ledna 1948, č. 1 Sb., kterým se provádějí některá ustanovení zákona o revisi první pozemkové reformy.
Ve vládním nařízení ze dne 7. ledna 1948, č. 1 Sb., kterým se provádějí některá ustanovení zákona o revisi první pozemkové reformy, má být v § 1, odst. 4 místo citace ,,§ 6 odst. 3„ uvedena správna citace ,,§ 6, odst. 2“.
Nosek v. r.