História predpisu 155/1948 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.1948 - 31.10.2004