História predpisu 153/1948 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.16.06.1948 - 18.12.1972